Nieuws over 2019

Steenwijk, 03 februari 2019

Onderwerp: Nieuwsbrief 2019

 

Lieve vrienden van de Stichting Reflexologisch Instituut Nederland,

Allereerst wensen we jullie nog een oprecht heel gezond en gelukkig 2019.

Wij hebben al enige tijd niet van ons laten horen.

Met deze nieuwsbrief willen daarom terugkijken op de afgelopen maanden.

Daarnaast blikken we vooruit naar wat mogelijk in de toekomst te gebeuren staat.

 

 1. Het Vakblad “De Reflexoloog”

 

In 2011 starten we met de Stichting. We hadden als doel: “Het promoten van de reflexologie”.

Wij waren en zijn van mening dat reflexologie een positieve bijdrage kan leveren aan gezondheid en welzijn van een ieder in de breedste zin van het woord.

Het middel wat we hiervoor gebruiken is het verspreiden van kennis. Dit doen we op vele manieren:            door de gesprekken met mensen, het gebruik van website, social media, interviews voor dag-, week- en vakbladen, onze contactdagen, en de her-uitgifte in eigen beheer van boeken om zodoende oude kennis te delen. Wat we in 2015 misten was een spreekbuis voor de reflexologen : een vakblad.

Even klein stukje geschiedenis over het vakblad:

Er was in Nederland het blad “De Reflexzone”, dit is gestopt.

Het vakblad “Natuurlijke en Integrale gezondheidszorg” had plannen om artikelen te plaatsen over reflexologie. Onze gesprekken met hen leverden niks concreets op.

In 2015 hebben we daarom ons georiënteerd in de mogelijkheden om zelf een vakblad te maken als aanvulling op de bestaande promotiemiddelen.

 

 

Bij die oriëntatie kwamen in contact met de  NVBR. Zij bleken al geruime tijd het tijdschrift “De Reflexoloog” uit te geven. Na vele gespreken en bezoeken aan België zijn we in januari 2016 samen verder gegaan.

In de loop van de tijd waren er regelmatig gesprekken over vorm en inhoud van het vakblad. Gaande weg bleken er verschillen van inzicht te bestaan. Uit eindelijk waren deze zodanig dat we als bestuur van het RIN in het najaar van 2018 besloten om de samenwerking met de NVBR op te zeggen. Helaas hebben we die beslissing moeten nemen omdat daarmee een Nederlands editie van vakblad voor de reflexlogen niet meer verschijnt.

Omdat jij het RIN ondersteunt door middel van je donatie  ontving je de Nederlandse editie vakblad “De Reflexoloog”. Dat is met het niet verschijnen van het vakblad dan ook verleden tijd.

 

 

 1. Zesde Landelijke Contactdag 2018.

Een andere activiteit die door de stichting wordt georganiseerd is de Landelijke Contactdag.

Volgens de planning zou deze eerst in het voorjaar van 2018 worden gehouden. Door omstandigheden was het noodzakelijk de datum naar het najaar te verschuiven. Wederom in  Maarn in ons inmiddels vertrouwde ”De Viermarken”.

De inleidingen waren weer inspirerend. Zij gaven een andere blik op reflexie.

Tijdens een inleiding en workshop gaat Angelique Gutteling van praktijk De Vlinder in op voetreflex-pressuur. Hans Thijssen gaf ons een inkijkje  in Rayid Iriscopie.

Elsemarie Richt nam ons mee op een Rolor methode tocht.

Natuurlijk was er weer onze onvolprezen Reflex -Shop en was er gelegenheid tot het vernieuwen of maken van contact met vakgenoten.

 1. Blik in de toekomst.

Mede door de energie die het traject rond heet vakblad heeft gekost heeft het bestuur heeft besloten wat rust, tijd voor reflectie in te lassen voor al haar activiteiten.

 1. Tijd om te bezinnen over de vragen die bij ons wel blijven bestaan zijn:
 • Wie zijn onze collega’s toch?
 • Wat vindt je ervan dat we deze besluiten nemen en delen met jou?
 1. Tijd om ons te beraden over een landelijke contactdag 2019.
 • Mede omdat de reacties daarop altijd erg positief zijn.
 • dat een van de doelen van deze dagen inderdaad is bereikt namelijk: er zijn er die ‘maatjes’ in de buurt gekregen hebben waarmee gespard wordt over het vak.
 • Het een middel is voor de bewerkstelling van ons doel: kennis overdracht
 • We gaan nadenken over hoe we onze achterban kunnen blijven informeren.

Echter over de vorm, frequentie etc. is nu niets te zeggen.

 

We nodigen jullie  dan ook uit om gedachten, ideeën of opmerkingen hierover met ons te delen.

Alle vormen van reactie zijn van harte welkom en worden door ons zeer op prijs gesteld.

Hiervoor mag je ook gebruik maken van  info@reflex-in.nl.[i]

 


 

 1. Donatie 2019

Het was jullie wellicht al opgevallen dat er geen mail door ons was verstuurd over de donatie van 2019. De bovenstaande ontwikkelingen zijn hiervan de reden.

Hoe nu verder. Jullie krijgen voor 2019 geen verzoek van ons om toestemming te geven een donatie te innen dan wel een verzoek tot storting van de donatie.

 

Het wil natuurlijk niet zeggen dat we jullie donatie in welke vorm of grootte dan ook nog altijd zeer waarderen zodat we verder kunnen met onze missie.

Een eventuele vrijwillige donatie voor 2019 kunt je storten op banknummer:

 

NL48 TRIO 0198 572239

 

 

Tenslotte :

Mocht je kennis en kunde aan willen bieden over hoe nu verder, dan horen we dat heel graag.

De passie is nog springlevend maar het is nu dus tijd voor reflectie en opnieuw oriënteren. We hopen dat je daar begrip voor op kan brengen en dat we contact blijven houden.

Met hartelijke groeten,

het Bestuur,

Rene Markus             Elsemarie Richt                                 Martijne van Asten

Voorzitter                   Secretaris                                           Penningmeester

[i]

Zesde landelijke contactdag 17 november 2018

6e landelijke contactdag voor reflexologen in Maarn

 

De Stichting Reflexologisch Instituut Nederland organiseert voor de zesde keer de landelijke contactdag voor en door reflexologen. Op zaterdag 17 november 2018 worden reflexologen, reflexzonetherapeuten, voetreflextherapeuten en studenten uitgenodigd om elkaar in het centrum de Twee Marken in Maarn te ontmoeten.

 

De stichting promoot reflexologie in heel haar oorsprong en technieken. De resultaten van deze complementaire geneeswijze zijn bijzonder. Veel cliënten die jaarlijks één of meerdere bezoeken aan een reflexoloog brengen kunnen dit onderschrijven.

 

De deelnemers aan deze contactdag krijgen een gevarieerd programma voorgeschoteld. In de ochtend zijn er verschillende lezingen door internationale sprekers. Elsemarie Richt, docent en auteur,  zal een inleiding geven over haar RoloR Methode en Hans Thijssen, bestudeert de iris van de ogen. Dit is het gekleurde gedeelte van het oog (blauw, bruin, zwart, groen en veel andere kleurschakeringen). Door de structuur, kleur en tekens die er in die iris te vinden zijn (bv. zgn. ‘bloemen’ en ‘juwelen’, radiairen, crypten, ringen, enz.) krijgt de iriscopist niet alleen veel waardevolle informatie over de bouw en aanleg van de cliënt, maar ook over de persoonlijkheidsstructuur, talenten, patronen en karaktereigenschappen. Daarnaast zal Nancy Klein, lid van de research werkgroep van het RIEN, ingaan op het onderzoekswerk naar Reflexologie. Na de lunch gaan we verder met twee actieve workshops.  Angelique Gutteling  laat ons kennismaken met voetreflexpressuur en Elsemarie Richt  zal jullie gepassioneerd meenemen in de grondbeginselen van haar RoloR Methode.

 

Tijdens de verschillende pauzes  is er voldoende ruimte voor een bezoek van de markt.

 

Om de stichting haar werkt te kunnen laten doen, werkt zij met donateurs. De stichting beloont  al haar donateurs, maar de mensen die 70 euro of meer doneren ontvangen vier keer per jaar het vakblad ‘de Reflexoloog” op de deurmat. Dit is het enige vakblad over reflexologie in Nederland, aldus René Markus de voorzitter van de stichting.  De stichting onderhoud wereldwijde contacten met organisaties die hetzelfde doel nastreven.

Deze dag staat open voor alle leden van de verschillende beroepsverenigingen die er in Nederland en Vlaanderen zijn.  Zij zijn van harte welkom op zaterdag 19  mei 2018 in het ontmoetingscentrum de Twee Marken in Maarn. De locatie is goed met het openbaar vervoer te bereiken. De dag begint om 10 uur en zal doorlopen tot ongeveer 17 uur. De bijdrage voor deze dag is 75 euro, dit is inclusief de lunch.

Aanmelden kan via www.reflexologisch.nl

Verzekeraars vergoeden in het aanvullende pakket in 2018 per sessie.

Reflexologie

Reflexologie gaat uit van specifieke zones op het lichaam, namelijk de handen, voeten, oren en gezicht. Deze reflexzones hangen nauw samen met alle organen, spieren, zenuwen en andere onderdelen van het lichaam. Door het behandelen van de reflexzones, kan een reactie/prikkel worden gestimuleerd in het lichaam en daarmee op de plek(ken) waar de klachten zich bevinden. Door de reactie krijgt het lichaam veel beter de kans om het natuurlijke, zelfherstellende vermogen aan te spreken. De klachten kunnen daardoor (sterk) verminderen of verdwijnen.

Ga direct naar de vergoedingen voor reflexologie per zorgverzekeraar

Reflexologie is een holistische therapie ofwel een a-specifieke behandelwijze. Dit houdt in dat niet de klacht of symptomen worden behandeld, maar de mens (patiënt) als geheel. Geest en lichaam moeten weer in balans komen.

Reflexologie kan bij een groot aantal klachten worden toegepast, waaronder: hoofdpijn, migraine, gewrichtsklachten, stress, vermoeidheid, maag- en darmstoornissen, hyperactiviteit, hormonale stoornissen en andere klachten zonder duidelijke oorzaak. De therapie is geschikt voor jong en oud en kan ook een goede aanvulling zijn op de reguliere geneeskunde of in het kader van preventie (het voorkomen van klachten).

Voorwaarden en vergoeding
Reflexologie wordt door een groot aantal zorgverzekeraars vergoed. Je dient dan wel een aanvullend pakket te hebben met een vergoeding voor alternatieve/complementaire geneeswijzen. Het wettelijk verplichte eigen risico is niet van toepassing voor aanvullende zorg. Verder dient de reflexzonetherapeut aan een aantal (kwaliteits)voorwaarden te voldoen voordat je als cliënt in aanmerking komt voor vergoeding. De volgende voorwaarden kunnen van toepassing zijn:

Alle zorgverzekeraars: De reflexoloog is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging voor reflexologie.

De volgende beroepsverenigingen komen hiervoor in aanmerking: Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT), Bond van Europese Reflexologen (BER). Let op: vergoeding kan ook plaatsvinden indien de therapeut is aangesloten bij een beroepsvereniging voor natuurlijke geneeswijzen, zoals de LVNG, BATC, VBAG, VNT, etc. (klik op deze link voor meer informatie).

Verzekeraars die vallen onder de koepel Menzis: deze zorgverzekeraars hebben sinds een kort een aantal aanvullende eisen die ze stellen aan de opleiding van de therapeuten die zijn aangesloten bij de VNRT. Kijk in de zorgvinder/zorgzoeker van de betreffende zorgverzekeraars of er wel of geen vergoeding kan plaatsvinden bij een bepaalde therapeut. De therapeut is dan opgenomen in een zogenaamde VNRT-ledenlijst.

Zorgverzekeraars uit de VGZ-groep, zoals Bewuzt, Besured, Univé, IZZ, IZA en ZEKUR werken met een zorggids ‘Vergelijk en Kies’. Alleen als de individuele therapeut in deze zorggids is opgenomen, kan er vergoeding plaatsvinden. ‘Vergelijk en Kies’ kun je vinden op de website van de desbetreffende zorgverzekeraar.

De onderstaande zorgverzekeringen vergoeden reflexologie vanuit de aanvullende zorgverzekering via aangesloten therapeuten bij de VNRT.

De vergoedingen zijn bijgewerkt voor 2018.

Met dank aan Zorgwijzer.