Nieuws over 2019

Steenwijk, 03 februari 2019

Onderwerp: Nieuwsbrief 2019

 

Lieve vrienden van de Stichting Reflexologisch Instituut Nederland,

Allereerst wensen we jullie nog een oprecht heel gezond en gelukkig 2019.

Wij hebben al enige tijd niet van ons laten horen.

Met deze nieuwsbrief willen daarom terugkijken op de afgelopen maanden.

Daarnaast blikken we vooruit naar wat mogelijk in de toekomst te gebeuren staat.

 

 1. Het Vakblad “De Reflexoloog”

 

In 2011 starten we met de Stichting. We hadden als doel: “Het promoten van de reflexologie”.

Wij waren en zijn van mening dat reflexologie een positieve bijdrage kan leveren aan gezondheid en welzijn van een ieder in de breedste zin van het woord.

Het middel wat we hiervoor gebruiken is het verspreiden van kennis. Dit doen we op vele manieren:            door de gesprekken met mensen, het gebruik van website, social media, interviews voor dag-, week- en vakbladen, onze contactdagen, en de her-uitgifte in eigen beheer van boeken om zodoende oude kennis te delen. Wat we in 2015 misten was een spreekbuis voor de reflexologen : een vakblad.

Even klein stukje geschiedenis over het vakblad:

Er was in Nederland het blad “De Reflexzone”, dit is gestopt.

Het vakblad “Natuurlijke en Integrale gezondheidszorg” had plannen om artikelen te plaatsen over reflexologie. Onze gesprekken met hen leverden niks concreets op.

In 2015 hebben we daarom ons georiënteerd in de mogelijkheden om zelf een vakblad te maken als aanvulling op de bestaande promotiemiddelen.

 

 

Bij die oriëntatie kwamen in contact met de  NVBR. Zij bleken al geruime tijd het tijdschrift “De Reflexoloog” uit te geven. Na vele gespreken en bezoeken aan België zijn we in januari 2016 samen verder gegaan.

In de loop van de tijd waren er regelmatig gesprekken over vorm en inhoud van het vakblad. Gaande weg bleken er verschillen van inzicht te bestaan. Uit eindelijk waren deze zodanig dat we als bestuur van het RIN in het najaar van 2018 besloten om de samenwerking met de NVBR op te zeggen. Helaas hebben we die beslissing moeten nemen omdat daarmee een Nederlands editie van vakblad voor de reflexlogen niet meer verschijnt.

Omdat jij het RIN ondersteunt door middel van je donatie  ontving je de Nederlandse editie vakblad “De Reflexoloog”. Dat is met het niet verschijnen van het vakblad dan ook verleden tijd.

 

 

 1. Zesde Landelijke Contactdag 2018.

Een andere activiteit die door de stichting wordt georganiseerd is de Landelijke Contactdag.

Volgens de planning zou deze eerst in het voorjaar van 2018 worden gehouden. Door omstandigheden was het noodzakelijk de datum naar het najaar te verschuiven. Wederom in  Maarn in ons inmiddels vertrouwde ”De Viermarken”.

De inleidingen waren weer inspirerend. Zij gaven een andere blik op reflexie.

Tijdens een inleiding en workshop gaat Angelique Gutteling van praktijk De Vlinder in op voetreflex-pressuur. Hans Thijssen gaf ons een inkijkje  in Rayid Iriscopie.

Elsemarie Richt nam ons mee op een Rolor methode tocht.

Natuurlijk was er weer onze onvolprezen Reflex -Shop en was er gelegenheid tot het vernieuwen of maken van contact met vakgenoten.

 1. Blik in de toekomst.

Mede door de energie die het traject rond heet vakblad heeft gekost heeft het bestuur heeft besloten wat rust, tijd voor reflectie in te lassen voor al haar activiteiten.

 1. Tijd om te bezinnen over de vragen die bij ons wel blijven bestaan zijn:
 • Wie zijn onze collega’s toch?
 • Wat vindt je ervan dat we deze besluiten nemen en delen met jou?
 1. Tijd om ons te beraden over een landelijke contactdag 2019.
 • Mede omdat de reacties daarop altijd erg positief zijn.
 • dat een van de doelen van deze dagen inderdaad is bereikt namelijk: er zijn er die ‘maatjes’ in de buurt gekregen hebben waarmee gespard wordt over het vak.
 • Het een middel is voor de bewerkstelling van ons doel: kennis overdracht
 • We gaan nadenken over hoe we onze achterban kunnen blijven informeren.

Echter over de vorm, frequentie etc. is nu niets te zeggen.

 

We nodigen jullie  dan ook uit om gedachten, ideeën of opmerkingen hierover met ons te delen.

Alle vormen van reactie zijn van harte welkom en worden door ons zeer op prijs gesteld.

Hiervoor mag je ook gebruik maken van  info@reflex-in.nl.[i]

 


 

 1. Donatie 2019

Het was jullie wellicht al opgevallen dat er geen mail door ons was verstuurd over de donatie van 2019. De bovenstaande ontwikkelingen zijn hiervan de reden.

Hoe nu verder. Jullie krijgen voor 2019 geen verzoek van ons om toestemming te geven een donatie te innen dan wel een verzoek tot storting van de donatie.

 

Het wil natuurlijk niet zeggen dat we jullie donatie in welke vorm of grootte dan ook nog altijd zeer waarderen zodat we verder kunnen met onze missie.

Een eventuele vrijwillige donatie voor 2019 kunt je storten op banknummer:

 

NL48 TRIO 0198 572239

 

 

Tenslotte :

Mocht je kennis en kunde aan willen bieden over hoe nu verder, dan horen we dat heel graag.

De passie is nog springlevend maar het is nu dus tijd voor reflectie en opnieuw oriënteren. We hopen dat je daar begrip voor op kan brengen en dat we contact blijven houden.

Met hartelijke groeten,

het Bestuur,

Rene Markus             Elsemarie Richt                                 Martijne van Asten

Voorzitter                   Secretaris                                           Penningmeester

[i]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *