Ingham Methode

Wat is de Ingham-methode?

De reflexoloog van vandaag de dag werkt met de beginselen van het zone-denken van Dr. William Fitzgerald. Hij bracht de principes van zone therapie in 1913 onder de aandacht van de medische wereld. Zijn opvattingen en ervaringen werden door de meeste medici niet serieus genomen. De arts dr. Riley had er wel belangstelling voor en werkte verder aan het concept (van de tien zones verdeeld over het lichaam) op de voet. Bij de praktische uitwerking hiervan werd hij ondersteund door Eunice Ingham. Zij deed als eerste onderzoek naar verschillende technieken die toegepast konden worden op de voet, onderscheid makend op de verschillende delen (later de reflexgebieden van organen en klieren genaamd). Ze was zo onder de indruk van haar ervaringen dat ze besloot dat deze kennis bestemd was voor iedereen, zeker nu de medische wereld er zo afwijzend tegenover stond. Eunice Ingham schreef haar bevindingen op dit gebied op en publiceerde: Stories the feet can tell / have told thru Reflexology in 1938.

Respect voor de natuurlijke werking van het lichaam 

Eunice Ingham benadrukt in haar boek de rol van de natuur: “Al het succes dat met deze methode behaald wordt, danken we eenvoudig weg aan de natuur. Doordat wij met de natuur meewerken, werkt zij met ons mee”, en “Pijn is geen ziekte of iets slechts, het is een zegen, ‘a cry of nature’, een schreeuw van het lichaam dat smeekt om een betere bloedcirculatie en zenuwgeleiding”.

Haar denkwijze, haar technieken en haar inspiratie wordt door het International Institute of Reflexology levend gehouden. Naast haar geloof dat de natuur (het lichaam) zijn werk doet in het voordeel van de mens was zij ook van “niet praten, maar doen”. Daar waar hulp nodig is, kun je die bieden, omdat je handen je gereedschap zijn en die heb je altijd bij je. Tot haar 80e heeft zij lezingen en seminars gegeven door heel Amerika (voor zowel beroepsbeoefenaars als leken) gedreven als zij was om dit mooie vak bekendheid te geven aan iedereen.
 
Het gros van de bekende reflexologen van dit moment, is zijn/haar carrière ooit begonnen bij dit gerenommeerde Instituut. We kunnen dus stellen dat de Ingham-methode voor de meeste scholen de basis vormt.
 
Queen