Verslag 2e Contactdag 2014

 

“Verwachtingen van de reflexoloog, verticaal en horizontaal”, dat was het thema van de tweede Landelijke contactdag voor Reflexologen, die dit jaar gehouden werd in Breda op 5 april jl.

Na het welkomstwoord door de dagvoorzitter Marco van Asten, volgde er een inleiding door de voorzitter van de Stichting. René Markus vertelde over de visie en de bezigheden van afgelopen jaar waarin de stichting steeds meer vorm gekregen heeft.

Er waren een tweetal gastspreeksters Suzy Jacops en Greetje van den Eede. Suzy vertelde over de VRT van Lynne Booth Vertical Reflex Therapy en Greetje ging in op de vele aspecten rondom zwangerschap en reflexologie.

Er werd voor de lunch nog gesproken over de vorderingen die reflexologie maakt binnen de reguliere gezondheidszorg. UIt de verhalen die verteld werden, merkte we op dat er steeds meer openingen komen om toch binnen de regulier instellingen reflexologie te beoefenen. Het was heel bemoedigend om dit te delen met elkaar en ook inspirerend. Fijn om te horen hoeveel mensen er met praktijk ervaringen kwamen tijdens dit gesprek! Veelal werd het wel vrijwillig gedaan, al waren er ook twee verpleegkundigen die van hun baas uren hadden toegekend om specifiek met reflexologie bezig te zijn!

Als Reflexologisch Instituut Nederland hebben we geholpen om therapeuten te vinden die de Vlaamse coma patiënt in Tilburg konden helpen met een aantal behandelingen per week. Het was dus mooi het vervolg van die oproep te kunnen delen en het positieve effect dat de behandelingen tot nu toe hebben gehad.

Wel gingen de meeste reflexologen op eigen initiatief naar zorginstellingen toe, maar dan kregen ze wel toegang binnen de reguliere zorg.

De conclusie was dat er toch wel beweging zit in de openheid van de reguliere zorg voor reflexologie. Vooral de jongere specialisten staan er open voor merkte men op.

 

Na de overheerlijke Brabantse lunch, compleet met soep en eierkoeken, was er een moment van tot jezelf komen. Onder leiding van Elsemarie Richt werd letterlijk stilgestaan bij het nu, met de blote voeten op de stenen vloer waarnemen.

 

Daarna was er tijd voor het uitwisselen van gedachten en ideeën, eens of oneens met een voorgelezen stelling. Vervolgens werd aan enkele deelnemers een toelichting op die keuze gevraagd. De reacties leverde inzichten op over vraagstukken die binnen de praktijk spelen. Bijvoorbeeld: het aantal uren dat men per week besteed aan reflexologie, of een reflexologie behandeling pijnlijk mag zijn  en wat het RIN kan betekenen binnen de beroepsgroep.

De meningen over hoe pijnlijk een behandeling ‘mag’ zijn liepen sterk uiteen. Sommigen vonden dat het moest om effectief te zijn, anderen schuwden het. Het was interessant om te horen hoe veel/weinig reflexologen full time met hun vak bezig zijn en hoeveel uur in de week ze dan met behandelingen bezig zijn. Ook de discussie over wat doe je als verzekeraars je werk niet meer zouden vergoeden leverde een inzicht op tussen de ‘oude rotten’ en de net afgestudeerden. Met veel praktijkervaring is het gemakkelijker ‘te weten’ dat men toch wel naar je toe komt, ook al wordt het niet meer vergoed.

Toen was er tijd voor “Handen aan de voeten”. Tijdens de workshops van Suzy en Greetje konden alle deelnemers theorie en praktijk combineren en ervaringen met elkaar uitwisselen.

Naast al deze activiteiten was er een uitgebreide tafel met informatie. Hier konden allerlei boeken, hulpmaterialen zoals stoelen, krukken waterflessen, prikkelende rollers, rollertjes en matten etc worden bekeken en gekocht.

Door middel van het opprikken van naamkaartjes op een landkaart werd duidelijk waar de deelnemers vandaan kwamen. Ook dit gaf weer een ontmoetingsmoment. “Goh, komen er zoveel mensen uit die of die plaats” en “ Hé, zijn daar meer collega’s” waren gehoorde reacties.

Als afsluiting van de geslaagde dag kwamen we nog eenmaal bij elkaar.

Naast het bedanken van alle medewerkers en de mensen van De Vlieren werd iedereen een goede terugreis toe gewenst.

Tot slot werd gemeld dat 21 maart 2015 vast in de agenda gereserveerd kan worden voor de 3e Landelijke dag voor Reflexologen.

De dag is ervaren als een bron van inspiratie.

Mensen die door deze dag enthousiast zijn geworden om mee te denken of actief willen zijn binnen de stichting zijn van harte uitgenodigd om zich te melden.

 

Marco en Martijne van Asten

P1060721 P1060740